Audyt podatkowy / zarządzanie ryzykiem podatkowym (compliance)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie wszystkie firmy podlegają obowiązkowi badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta. Nawet jednak te przedsiębiorstwa, które poddają badaniu swoje sprawozdanie finansowe, zauważyły z pewnością, że opinia i raport  biegłego rewidenta skupiają się przede wszystkim   (i słusznie)   na kwestiach bilansowych i zgodności z przepisami o rachunkowości. Sprawia to, że Zarząd  bądź Wspólnicy przedsiębiorstwa nie otrzymują raportu, sporządzonego przez niezależny, rynkowy  podmiot,  który informowałby, czy istnieją ryzyka podatkowe w przedsiębiorstwie, a o ewentualnych  nieprawidłowościach dowiadują się dopiero z protokołu kontroli podatkowej.
 Dlatego oferujemy Państwu sporządzenie przejrzystego raportu, w ramach którego szczególny nacisk kładziemy na kwestie podatkowe, tj.:   
- oceniamy prawidłowość rozliczeń
- identyfikujemy obszary ryzyka
- wskazujemy możliwości optymalizacji w przedsiębiorstwie
- dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w SSE – sprawdzamy, czy przedsiębiorstwo wywiązuje się z obowiązków strefowych 
Audyt podatkowy może być także częścią większego zlecenia, jakim jest wdrożenie zarządzania ryzykiem podatkowym (compliance) . Ponieważ rzeczywistość podatkowa nie stoi w miejscu, lecz zmienia się bardzo dynamicznie, zdarza się, że zasadniczo dobre rozwiązania, które stosowaliśmy 5 lat temu, przestają być odpowiednie w bieżącym okresie. Prawo podatkowe jest bardzo często nowelizowane, przedsiębiorcy są także często zaskakiwani tym, że zmiany ustaw podatkowych wprowadzane są w przyspieszonym trybie, z zachowaniem skróconego do minimum vacatio legis.
W przeprowadzonych badaniach ankietowych przedsiębiorcy często wskazują, że to nie wysokość podatków w Polsce jest największym problemem (stawka podatku dochodowego od osób prawnych wciąż należy do niższych w UE), lecz brak stabilności przepisów, a także uznaniowość niektórych pojęć – np. przychód z nieodpłatnych świadczeń itp.  Wszystkie te czynniki powodują, że przedsiębiorstwa nie czują się bezpiecznie podczas prowadzenia działalności i nie zawsze nadążają z  dostosowaniem się do świeżo implementowanych regulacji.
Środkiem, aby zaradzić powyższym problemom jest zarządzanie ryzykiem podatkowym/ compliance podatkowe.
Zarządzanie ryzykiem podatkowym  stanowi zbiór procedur do implementacji w przedsiębiorstwie, mających na celu znaczny wzrost podatkowego bezpieczeństwa. Mówiąc w skrócie,  działa na zasadzie „lepiej zapobiegać niż leczyć” tzn. dzięki zarządzaniu ryzykiem podatkowym staramy się w ogóle nie dopuścić do zmaterializowania się tego ryzyka, staramy się odpowiednio wcześnie je zidentyfikować i w miarę możliwości zminimalizować. Część instrukcji  ma charakter organizacyjny, a nie podatkowy sensu stricte, ale ich wprowadzenie może przyczynić się do usprawnienia zarządzania podatkami. Poruszamy się tylko i wyłącznie w granicach dozwolonych przez prawo. Co do zasady nie oferujemy tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej.  Już samo wprowadzenie wewnętrznych procedur z zakresu compliance podatkowego buduje pozytywny wizerunek firmy zarówno w oczach kontrahentów jak i  organów podatkowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ©2018 STB OFFICE, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
free website
built with
kopage